मा मौसम पूर्वानुमान चर्मॊन

15° 12.207 N 73° 57.238 E
मौसम अहिले
+26 °C
12:36:59
1.87 1h
89 %
3.67 m/s
SSW
1006 hPa
moderate rain
100
+25 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:11
12:40
19:08
20:27
आज
+25 °C
15 जुलाई
43.84
89 %
3.32 m/s
SW
1006 hPa
heavy intensity rain
100 %
+25 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:11
12:40
19:08
20:27
भोलि
+26 °C
16 जुलाई
53.08
88 %
3.71 m/s
WSW
1005 hPa
very heavy rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:12
12:40
19:08
20:27
शुक्रवार
+28 °C
17 जुलाई
43.54
79 %
4.46 m/s
WSW
1005 hPa
heavy intensity rain
66 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:12
12:40
19:08
20:26
शनिबार
+29 °C
18 जुलाई
37.13
78 %
4 m/s
W
1006 hPa
heavy intensity rain
78 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:12
12:40
19:08
20:26
आइतबार
+27 °C
19 जुलाई
32.63
82 %
1.68 m/s
W
1007 hPa
heavy intensity rain
100 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:13
12:40
19:07
20:26
सोमवार
+29 °C
20 जुलाई
26.09
73 %
2.44 m/s
W
1006 hPa
heavy intensity rain
100 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:13
12:40
19:07
20:25
मंगलवार
+28 °C
21 जुलाई
40.87
78 %
3.98 m/s
WNW
1006 hPa
heavy intensity rain
100 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:13
12:40
19:07
20:25
बुधवार
+29 °C
22 जुलाई
8.2
73 %
2.64 m/s
WNW
1006 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
06:14
12:40
19:07
20:25
बिहीबार
+30 °C
23 जुलाई
4.6
67 %
2 m/s
NW
1006 hPa
moderate rain
98 %
+30 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:14
12:40
19:07
20:24
शुक्रवार
+30 °C
24 जुलाई
0
65 %
1.66 m/s
NW
1006 hPa
overcast clouds
100 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+25 °C
06:14
12:40
19:06
20:24
शनिबार
+30 °C
25 जुलाई
2.93
68 %
2.07 m/s
W
1007 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
06:14
12:40
19:06
20:24
आइतबार
+30 °C
26 जुलाई
3.46
66 %
1.44 m/s
SSW
1008 hPa
moderate rain
100 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:15
12:40
19:06
20:23
सोमवार
+28 °C
27 जुलाई
8.62
76 %
0.97 m/s
ENE
1006 hPa
moderate rain
96 %
+28 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
06:15
12:40
19:06
20:23
मंगलवार
+30 °C
28 जुलाई
7.04
67 %
2.32 m/s
WSW
1006 hPa
moderate rain
52 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:15
12:40
19:05
20:22
बुधवार
+29 °C
29 जुलाई
12.72
76 %
2.87 m/s
WNW
1006 hPa
heavy intensity rain
91 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:15
12:40
19:05
20:22
बिहीबार
+29 °C
30 जुलाई
1.01
70 %
2.23 m/s
WSW
1006 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:16
12:40
19:05
20:21
मौसम अहिले
moderate rain
+26 °C
06:11
बिहान
+25 °C
12:40
दिन
+25 °C
19:08
साँझ
+26 °C
20:27
रात
+25 °C
वर्षा रकम 1.87 1h

चिस्यान 89 %

हावाको गति 3.67 m/s

हावा को दिशा South-southwest
बादल र वर्षा 100

दबाव 1006 hPa

यस महिना को को चरणपछिल्लो क्वाटरमा
स्थानीय समय
-
चर्मॊन +05:30
12:07:00
डाटा मौसमको स्थिति लोड गर्दै...