मा मौसम पूर्वानुमान चुन्छॆलिम्

15° 36.865 N 73° 49.144 E
मौसम अहिले
+25 °C
07:20:20
0
69 %
3.1 m/s
ENE
1012 hPa
few clouds
20
+32 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:45
12:23
18:01
19:17
आज
+32 °C
1 डिसेम्बर
0
46 %
2.08 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
5 %
+32 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:45
12:23
18:01
19:17
भोलि
+31 °C
2 डिसेम्बर
0
38 %
1.69 m/s
E
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+31 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:46
12:24
18:02
19:18
बिहीबार
+32 °C
3 डिसेम्बर
0
33 %
1.17 m/s
ENE
1013 hPa
scattered clouds
34 %
+32 °C
+23 °C
+28 °C
+21 °C
06:46
12:24
18:02
19:18
शुक्रवार
+32 °C
4 डिसेम्बर
0
48 %
0.62 m/s
ESE
1011 hPa
overcast clouds
100 %
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+22 °C
06:47
12:25
18:02
19:18
शनिबार
+32 °C
5 डिसेम्बर
0
48 %
2.17 m/s
E
1011 hPa
scattered clouds
41 %
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
06:48
12:25
18:02
19:19
आइतबार
+32 °C
6 डिसेम्बर
0
48 %
2.9 m/s
E
1012 hPa
overcast clouds
95 %
+32 °C
+26 °C
+30 °C
+25 °C
06:48
12:25
18:03
19:19
सोमवार
+32 °C
7 डिसेम्बर
0
41 %
2.39 m/s
E
1013 hPa
few clouds
12 %
+32 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:49
12:26
18:03
19:19
मंगलवार
+32 °C
8 डिसेम्बर
0
37 %
3.64 m/s
E
1014 hPa
overcast clouds
96 %
+32 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
06:49
12:26
18:03
19:20
बुधवार
+32 °C
9 डिसेम्बर
0
25 %
1.15 m/s
E
1015 hPa
scattered clouds
39 %
+32 °C
+23 °C
+28 °C
+21 °C
06:50
12:27
18:03
19:20
बिहीबार
+32 °C
10 डिसेम्बर
0
33 %
2.12 m/s
E
1014 hPa
few clouds
24 %
+32 °C
+23 °C
+28 °C
+21 °C
06:50
12:27
18:04
19:20
शुक्रवार
+32 °C
11 डिसेम्बर
0
30 %
1.11 m/s
SW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+22 °C
+27 °C
+21 °C
06:51
12:28
18:04
19:21
शनिबार
+30 °C
12 डिसेम्बर
0
44 %
2.27 m/s
WNW
1011 hPa
sky is clear
1 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+21 °C
06:52
12:28
18:05
19:21
आइतबार
+30 °C
13 डिसेम्बर
0
51 %
2.8 m/s
WNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+21 °C
06:52
12:29
18:05
19:22
सोमवार
+32 °C
14 डिसेम्बर
0
49 %
1.73 m/s
WNW
1014 hPa
scattered clouds
41 %
+32 °C
+24 °C
+28 °C
+22 °C
06:53
12:29
18:05
19:22
मंगलवार
+33 °C
15 डिसेम्बर
0
35 %
0.64 m/s
SE
1012 hPa
broken clouds
76 %
+33 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:53
12:29
18:06
19:22
बुधवार
+32 °C
16 डिसेम्बर
0
35 %
1.62 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:54
12:30
18:06
19:23
मौसम अहिले
few clouds
+25 °C
06:45
बिहान
+24 °C
12:23
दिन
+32 °C
18:01
साँझ
+29 °C
19:17
रात
+25 °C
वर्षा रकम 0

चिस्यान 69 %

हावाको गति 3.1 m/s

हावा को दिशा East-northeast
बादल र वर्षा 20

दबाव 1012 hPa

यस महिना को को चरणपूर्ण
स्थानीय समय
-
चुन्छॆलिम् +05:30
07:12:21
डाटा मौसमको स्थिति लोड गर्दै...